ReadyPlanet.com
Online Marketing

Online Marketing
บริหารจัดการการตลาดออนไลน์
รับเป็นตัวแทนจำหน่าย
  รับฝากขายสินค้า
ติดต่อได้ที่ Contact Us

Advertising

  

 Business Advance
พัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า
(ภาคปฏิบัติ)

ประสบการณ์โดยตรงล้วนๆ ที่นำมาแบ่งปันให้กับท่านที่กำลังมีปัญหาการดำเนินธุรกิจและผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญมาก 4 เรื่อง คือ

ทำธุรกิจให้อยู่รอด -การตลาด
ทำธุรกิจให้ปลอดภัย -การบัญชี
►ทำธุรกิจให้มั่นคง -การบริหารจัดการ
►ทำธุรกิจให้ร่ำรวย -การเงิน