WELCOME TO RRJUNG.COM

รูปแบบปลั๊กพ่วงมีล้อเก็บสายไฟ สตาร์แซท

STAR Z  Extension Plug wheel

มอก. 2432-2555  ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธื 2561 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตราย
ที่จะเกิดจากสายพ่วงที่ไม่มีคุณภาพ

ข้อกำหนด การสร้างชุดสายพ่วง
1.เต้ารับที่ใช้ในชุดปลั๊กพ่วงต้องมีตัวปิดช่อง-(ม่านนิรภัย-shutter) 
2.เต้าเสียบและเต้ารับต้องเป็นไปตาม มอก.166และมอก.2162 
3. อุปกรณ์ป้องกันไฟเกิน (Overcurrent protective divice) (ถ้ามี)ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.เครื่องตัดวงจรกระแสไฟเหลือ ที่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน(RCBO) เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน (ELCB)

no ห้ามใช้ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน no
5.สวิตซ์ (ถ้ามี)ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ปลั๊กพ่วง STAR Z  MODEL : A-SLF
คลิกที่รูปดูรายละเอียดสินค้า
http://en.shoppingbycom.com/star-z/AU-SLF.html
 ปลั๊กพ่วง STAR Z  MODEL :U-SLF
คลิกที่รูปดูรายละเอียดสินค้า
ปลั๊กพ่วง STAR Z  MODEL : A-EBS 
คลิกที่รูปดูรายละเอียดสินค้า
ปลั๊กพ่วง STAR Z  MODEL : U-EBS
คลิกที่รูปดูรายละเอียดสินค้า

 ปลั๊กพ่วงเพาเวอร์ปลั๊ก STAR Z  MODEL : AP-ELB  
คลิกที่รูปดูรายละเอียดสินค้า

ปลั๊กพ่วงเพาเวอร์ปลั๊ก STAR Z  MODEL : AP-ELB 
คลิกที่รูปดูรายละเอียดสินค้า
 
ล้อเปล่า โรลเปล่า สำหรับเก็บสายแลน สายไฟ

แผ่นยางกันน้ำรั่วซึม แผ่นปิดรอยต่อบิวทิลเอ กันน้ำรั่วซึม แผ่นยางกันเสียงรถยนต์

แผ่นปิดรอยต่อหลังคาป้องกันการรั่วซึม บิวทิล เอ
ดูรายละเอียดสินค้า คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ผลิตและจำหน่าย
บริษัท รุ่งเรืองจัง จำกัด
โทร.02-9986006 /  M.085 0565225 / 081 6664846